โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ

posted 19 Mar 2016, 23:41 by Kittiphumi Rueangrit   [ updated 19 Mar 2016, 23:47 ]
 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน  วันอาทิตย์ที่ 13 ถึงวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   
   
  


Comments