ข่าวนักศึกษา

โครงการปลูกป่าเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ

posted 19 Mar 2016, 23:41 by Kittiphumi Rueangrit   [ updated 19 Mar 2016, 23:47 ]

 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมโครงการปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน  วันอาทิตย์ที่ 13 ถึงวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
   
   
  


จิตอาสา ณ วัดไร่ขิง

posted 11 Apr 2015, 02:15 by Kittiphumi Rueangrit   [ updated 11 Apr 2015, 02:20 ]


นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ณ วัดไร่ขิง
โครงการร่วมปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน

posted 11 Apr 2015, 01:53 by Kittiphumi Rueangrit   [ updated 11 Apr 2015, 01:53 ]

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและชมรมอนุรักษืสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เข้าร่วมโครงการร่วมปลูกป่า ทำความดี ลดโลกร้อน

  


1-4 of 4