ข่าวทั่วไป

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2557

posted 30 Jan 2016, 00:50 by Kittiphumi Rueangrit

  • วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559  วันซ้อมรับ
  • วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 พิธีประสาทปริญญาบัตร
    ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  กำหนดการ คลิ๊ก(pdf)


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 (SAUNIC 2015)

posted 11 Apr 2015, 01:59 by Kittiphumi Rueangrit   [ updated 11 Apr 2015, 01:59 ]

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558 (SAUNIC 2015)


1-2 of 2